Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pozivamo vas da podnesete prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca

grb križevci

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj: 3/06, 1/09 i 7/22), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca
P O Z I V A
pravne i fizičke osobe, građane i druge organizacijske oblike
na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA GRADA KRIŽEVACA
1. Proglašenje počasnim građaninom,
2. Nagrada za životno djelo,
3. Plaketa,
4. Priznanje,
5. Plaketa u vatrogastvu i
6. Priznanje u vatrogastvu

Proglašenje počasnim građaninom
Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba, koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, te za razvoj Grada Križevaca ili pojedinih njegovih djelatnosti, koja nema prebivalište na području grada Križevaca. Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti i osoba koja je životom i radom povezana s Gradom Križevcima, te je posebno zaslužna za Grad Križevce i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samostalnosti.

Nagrada za životno djelo
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Grada Križevaca za najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za zasluge iz stavka 1. ako su one ostvarene izvan profesionalnog djelovanja pojedinca, a u iznimnim slučajevima može se dodijeliti i za postignuća pojedinca unutar svog područja rada kada ta postignuća moraju biti od iznimnog značaja za širu društvenu zajednicu na nacionalnoj razini i šire i/ili od opće koristi za cijelo društvo.

Plaketa Grada Križevaca
Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća, te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca, te za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca u zemlji i inozemstvu. Za rad i postignuća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava, dodjeljuje se Plaketa u vatrogastvu.

Priznanje Grada Križevaca
Priznanje Grada Križevaca se dodjeljuje za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini. Za rad i postignuća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava dodjeljuje se Priznanje u vatrogastvu.

Plaketa u vatrogastvu
Plaketa u vatrogastvu dodjeljuje se dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za dug i predan rad u zajednici. Pod pojmom „dug“ razumijeva se 50 godina rada. Plaketa u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svakih idućih 50 godina predanog rada u zajednici

Priznanje u vatrogastvu
Priznanje u vatrogastvu dodjeljuje se uz 10. obljetnicu predanog rada u zajednici te dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca te za iznimno postignuće u prethodnoj godini. Priznanje u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ili Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svaku iduću 10. obljetnicu predanog rada u zajednici.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja su:
a) za pojedince:
– da se radi o istaknutim pojedincima, koji su svojim kontinuiranim radom iz pojedinih područja dali izniman doprinos u promicanju Grada Križevaca,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i građanina,
b) za pravne osobe:
– da su ostvarile iznimne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Grada Križevaca te dale doprinos promicanju ugleda Grada Križevaca.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:
a) za pojedince: životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarene rezultate,
b) za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate rada.Uz prijedlog se prilaže potrebna dokumentacija.
Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj: 3/06, 1/09 i 7/22).

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Križevaca, odnosno do 1. veljače 2023. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na priloženom obrascu na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

KLASA: 061-01/23-01/0002
URBROJ: 2137-2-01/3-23-2
Križevci, 18. siječnja 2023.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Obrasci za javna priznanja – fizičke osobe

Obrasci za javna priznanja – pravne osobe

Na vrh