Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

vijece2

U srijedu 21. srpnja u  kino dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koja je ujedno bila i prva nakon konstituirajuće u novom sazivu. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera i preporuka, sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, a nakon usvajanja prijedloga dopune dnevnog reda, raspravljalo se o 31 točki dnevnog reda.

Jednoglasno su donesena izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2020. godinu dječjih vrtića, osnovnih škola, ustanova u kulturi, Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva Crvenog križa te izmjene Programa i plana javnih potreba na području grada u 2021. godini

Između ostalog donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu kao i odluka o raspodjeli rezultata za 2020 godinu.

Na sjednici su prihvaćena i godišnja financijska izvješća Komunalnog poduzeća Križevci, Vodnih usluga te Križevačkog poduzetničkog centra te je izglasano osam rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Izdvajamo i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, kojima su ukupni rashodi i izdaci povećani za nešto više od 18 milijuna kuna i to najviše za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, vodoopskrbu i odvodnju te zaštitu okoliša, od čega izdvajamo povećanje sredstava kod kapitalnog projekta uređenja gradskog stadiona za 1.750.000,00 kuna, radi troškova atletske staze koja je završena u ovoj godini.

Donesen je i Pravilnik stipendiranja studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2021./2022. te odluka o dopuni Odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci kojom se omogućuje roditeljima djece koja nisu upisana u vrtiće na području grada sufinanciranje smještaja u dječje vrtiće koji djeluju van područja Grada Križevaca.

Vijećnici su donijeli i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na području Grada Križevaca. Podsjetimo, Grad Križevci je na postupak dodjele koncesije primio žalbu koju je potom s odgovorom proslijedio Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a koja je žalbu odbila kao neosnovanu. Nakon toga je žalitelj pokrenuo upravni spor pri Visokom upravnom sudu, a koji je poništio spomenutu odluku te je  postupak vraćen na ponovno ocjenjivanje ponuda. Stručno povjerenstvo ponovo je pregledalo dokumentaciju drugog ponuđača te istu odbilo zbog nedostataka u ponudi. Nakon obrazloženja, usvojeno je i rješenje  o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na području Grada Križevaca.

Također, vijećnici su, nakon gradonačelnikovog uvodnog obrazloženja, podržali i Odluku o osnivanju Zaklade Grada Križevaca za studente Visokog gospodarskog učilišta Križevci  s potresom pogođenih područja.

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast