Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odobrena financijska sredstva za programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2019.

Odlukama su odobrena financijska sredstva za programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja kulture socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti, te sporta i rekreacija za 2019. godinu, a temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca koje provode udruge, objavljenog 24. prosinca 2018.

Grad Križevci će sa svim udrugama kojima su odobrena sredstva iz ovih Odluka sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ovih Odluka.
Ove godine, sredstva za financiranje programa i projekata su uvećana u odnosu na prijašnje godine na 535.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje provedbe što većeg broja programa i projekata udruga koje djeluju na području Križevaca.

Odluke možete vidjeti ovdje: https://krizevci.hr/dokumenti/odluke-o-odobravanju-financijskih-sredstava-za-programe-projekte-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-za-2019/

 

Na vrh