Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2022. namijenjenih sufinanciranju projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva u području sporta i rekreacije

grb križevci

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga iz područja sporta i rekreacije u 2022

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast