Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izmjeni Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2021./2022.

grb križevci

Točka I. Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/0001, URBROJ: 2137/02-02/1-21-2 od 6. rujna 2021.; dalje u tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:
„U akademskoj godini 2021./2022. iz sredstava Proračuna Grada Križevaca dodijelit će se 19 (devetnaest) stipendija studenticama/studentima koje/i se obrazuju za deficitarna zanimanja, koje/i će zadovoljiti uvjete javnog natječaja za dodjelu stipendija“.

Odluka

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast