Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od sutra se za promet zatvara dio Ulice Stjepana Radića

Od sutra 05. ožujka pa do 31. kolovoza 2024. godine za promet se zatvara dio Ulice Stjepana Radića u zoni gradilišta kod hotela Kalnik.
Promet će se odvijati lokalnim ulicama i to: Ulica Franje Tuđmana u smjeru Trga sv. Florijana te nastavkom Ulice Stjepana Radića prema Ulici Marcela Kiepacha.

Skica elaborata prometa

Na vrh