Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca

Pozivamo sve mlade da se jave na raspisani Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Križevaca koje promiče i zagovara potrebe, prava i interese mladih na području Križevaca, a osniva se s ciljem savjetovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.
Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Križevaca koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Kandidature se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci s naznakom „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca“ i to zaključno do 18. siječnja 2022. godine.
Više informacija o uvjetima kao i prijavnica može se preuzeti ovdje.

 

Na vrh