Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja za IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Cubinec“

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Grad Križevci, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cubinec”

Objava javne rasprave o prijedlogu prostornog plana

Prijedlog plana nalazi se OVDJE.

 

Na vrh