Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest građanima o poduzimanju mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije

ambrozija

Grad Križevci podsjeća vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području grada Križevaca da su dužni i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja u svrhu zaštite zdravlja građana.
Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija), agrotehničkih mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te kemijskih mjera (herbicidi).
Propisi na snazi su Naredba o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („Narodne novine“ broj 72/07) i Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ 11/20).
Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati poljoprivredni redar Grada Križevaca te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću. U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj obavijesti.
Građani se za dodatne informacije mogu obratiti redarima: Dean Kuzijev – 091 1720 973 ili Josip Ruganec – 091 1720 969.

Na vrh