Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na krov Gradskog društva Crvenog križa Križevci postavljena solarna elektrana

Postavljanjem solarne elektrane na krov zgrade Gradskog društva Crvenog križa Križevci završila je provedba projekta One Sun Connecting North and South.
Ukupna vrijednost ove solarne elektrane snage 15 kW je 13.232,42 eura te se, prema procjeni, očekuje godišnja proizvodnja 15.359 kWh električne energije.
Podsjećamo, osim ove u sklopu istog projekta postavljene su solarne elektrane na krov Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Dječjeg vrtića Križevci, Osnovne škole „Vladimir Nazor“, sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca i nove sportske dvorane kod Osnovne škole Ljudevita Modeca.
Ukupna vrijednost projekta One Sun Connecting North and South bila je 245.599,84 eura od čega je 208.759,86 eura sufinancirano iz programa Energija i klimatske promjene u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma, a ostatak iz Proračuna Grada Križevaca. U projektu je Grad Križevci bio jedan od partnera dok je nositelj projekta bila Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice.
Zahvaljujući solarnim elektranama križevačke javne ustanove ostvarit će uštede u potrošnji električne energije, imat će manju cijenu energenata, a smanjit će se i emisija CO2.

Na vrh