Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Međunarodni dan pismenosti

Danas, 8.rujna obilježava se Međunarodni dan pismenosti. Međunarodni dan pismenosti ustanovio je 1967. godine UNESCO, tijelo UN-a za područje obrazovanja, znanosti i kulture, sa svrhom promicanja važnosti čitanja i pismenosti u životu pojedinca i društva u cjelini.

Pismenost je mnogo više od čitanja i pisanja, to je način komunikacije, stjecanje znanja, učenje jezika, razvoj kulture. Pismenost se vidi u mnogim formama: na papiru, računalu, TV-u, posterima i znakovima. Uz elementarnu ili primarnu pismenost , tj. poznavanje čitanja i pisanja kao osnovnih vještina, danas se barata s terminima sekundarna ili funkcionalna pismenost (razumijevanje pisanih uputa u svakodnevnom životu na pr. kod upotrebe pojedinih proizvoda, ispunjavanja ugovora ili formulara, orijentacije u trgovini, prometu, javnim ustanovama i sl.) te tercijalna (informacijska, računalna, matematička, znanstvena, metodološka, ekološka, internet, SMS) pismenost. Upravo iz ova dva posljednja oblika pismenosti ili komunikacije isključeno je najviše ljudi.

Pojam pismenosti u razvijenim državama Europe sve se češće veže uz pojam ključnih kompetencija. Ovdje se radi o temeljnim znanjima i vještinama koje su prepoznate kao preduvjet cjeloživotnom učenju, kompetencijama što ih je potrebno steći tijekom inicijalnog obrazovanja za uspješno učenje tijekom ostatka života. Ako pismenost shvatimo kao nešto što je nužno za bilo kakvo daljnje napredovanje u nekomu društvu, tada izazovi globalizacije, sve brže promjene u društvu i gospodarstvu te pojava novih tehnologija, ukazuje da puka vještina čitanja i pisanja nije dovoljna.

Pismenost je temeljno ljudsko pravo kao i temelj za cjeloživotno učenje. Pismenost je nužan preduvjet društvenog i osobnoga razvoja. Za pojedince, obitelji i društva ona je instrument osnaživanja koji pozitivno utječe na zdravlje, prihode i odnose sa svijetom. Pismenost u svim svojim dimenzijama donosi korist pojedincu i društvima, utječe na rast samopouzdanja, osnažuje za individualnu i kolektivnu akciju, oslobađa kreativnost i osposobljava za kritičku refleksiju stvarnosti. Također, političke i kulturne koristi te koristi u područjima poput obrazovanja, ekonomije, očuvanja zdravlja, reprodukcije i ravnopravnosti spolova jasno su vezane uz podizanje razine pismenosti. Pismeno društvo je dinamičko društvo, društvo gdje se aktivno razmjenjuju ideje i vode rasprave. Nepismenost je, pak, prepreka boljemu životu te čak može voditi porastu isključivosti i nasilja.

O potrebi provođenja akcija, programa, projekata i kampanja na razvijanju pismenosti na lokalnoj i nacionalnoj razini u Hrvatskoj govore statistički podaci. Prema zadnjem popisu stanovništva Hrvatska ima 685.000 stanovnika starijih od 15 godina, koji nisu završili osnovnu školu. Djelomično završenu osnovnu školu ima 580.000 stanovnika.  Iako ovi podaci upućuju na nizak stupanj elementarne nepismenosti, zabrinjava činjenica da je tek 11% građana s visokom stručnom spremom, a preko 15% s nezavršenim temeljnim školovanjem. Ako pogledamo kakva je situacija glede informatičke pismenosti, podaci s posljednjega popisa stanovništva pokazuju da je u nekim dimenzijama ove pismenosti preko 40 % nepismenih građana Republike Hrvatske. Kad bi se mjerile neke druge dimenzije pismenosti, moguće je da bi rezultati bili još i porazniji.

Jasno je da ovakvom situacijom ne možemo biti zadovoljni te je upravo Međunarodni dan pismenosti prigoda da se ukaže na ovaj problem. Potrebno je iskoristiti taj dan da bi se još jednom upozorilo na važnost pismenosti – kako osnovnih vještina pisanja i čitanja tako i svih drugih vrsta i dimenzija pismenosti.

Hrvatsko čitateljsko društvo povodom Međunarodnog dana pismenosti održalo je virtualnu konferenciju na temu Pismenost i kultura čitanja u doba promjene. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ tijekom cijele godine svojim programom i aktivnostima doprinosi poticanju čitanja i poboljšanju svih razina pismenosti. Ove godine su pripremili u prostoru knjižnice  izložbu knjiga i materijala o pismenosti i pozivamo na razgledavanje.

 

Izvor: Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci

Na vrh