Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kvar na telefonskim linijama u nekim ordinacijama obiteljske medicne

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije obavještava da je uslijed potresa došlo do oštećenja na infrastrukturi pružatelja telekomunikacijskih usluga i u slijedećim ordinacijama ne rade telefoni:
– Glogovac
– Novigrad Podravski
– Rasinja
– Gola
– Donja Glogovnica
– Gornja Rijeka
– Kalnik
– Svet Ivan Žabno
– Kloštar Podravski
– Ferdinandovac
– Podravske Sesvete
Pružatelj telekomunikacijskih usluga danonoćno radi na otklanjaju kvara i moli za razumijevanje.

Na vrh