Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Križevci idu u obnovu cijele stare gradske jezgre

Kako bi sačuvali ljudske živote i spriječili da se u slučaju snažnog potresa stara gradska jezgra u centru Križevaca poruši kao što se to dogodilo 29. prosinca na području grada Petrinje, Križevci kreću u obnovu cijele stare gradske jezgre.

Do kraja ovog mjeseca pripremit će se prvi koraci prema obnovi i osiguravanju stabilnosti građevina u centru grada kako bi bile sigurne za naše građane.

Gradonačelnik Mario Rajn je vezano uz ovaj problem istaknuo:
„Već duže vrijeme neriješeni imovinsko-pravni odnosi i zakonska regulativa oko građevina koje su kulturno dobro, sprječavaju temeljitu obnovu centra našeg grada. Kao gradonačelnik sam nebrojeno puta razgovarao s konzervatorima, kao i s privatnim vlasnicima kako bismo došli do zajedničkog rješenja. Posljednji potres učvrstio me u odluci da pitanje pojedinih građevina moramo riješiti što prije. I to ćemo napraviti! Neću dopustiti da se dogodi tragična situacija kako bi se stvari počele rješavati! Već sljedećeg tjedna zatražit ću konkretna rješenja. Trebamo čuvati kulturno dobro, ali ako je ono prijetnja sigurnosti, zdravlju i životima nas i naše djece, nemam nikakve dvojbe. Životi i zdravlje naših stanovnika ispred su građevine i ako ne možemo zaštiti oboje, biram život i zdravlje stanovnika.“

Ovim putem još jednom apeliramo na građane da pripaze dok idu Ulicom Ivana Zakmardija Dijankovečkog.

Grad Križevci je prema obnovi stare gradske jezgre krenuo još 2019. godine s programom sufinanciranja uklanjanju zapuštenih stambenih objekata koji uslijed oštećenja ili dotrajalosti predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili pak tako zapušteni narušavaju vizuru grada. Grad sufinancira 15.000,00 kuna po objektu, a do sada je ovu potporu iskoristilo tek dvoje građana iako je grad apelirao na sve vlasnike takvih građevina da se jave na ovaj poziv.

Nadalje, da nam je stalo da se obnove stare zgrade svjedoči i činjenica da je grad prošle godine krenuo s obnovom zgrade stare knjižare u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkoga koja je bila u lošem stanju. Riječ je o zgradi u gradskom vlasništvu čija je obnova u tijeku i trebala bi završiti do proljeća.

Potres koji je 29. prosinca snažno pogodio Sisačko-moslavačku županiju ostavio je posljedice i u Križevcima. Uklonjeno je preko 60 opasnih dimnjaka, a prijavljena je šteta na 83 građevinska objekta te je jedna obitelj iz samog centra grada morala biti evakuirana.

Na vrh