Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Križevčani sudjelovali u izradi prijedloga za pravedniji Zeleni plan za Europu

Tisuće mladih diljem Europe i Hrvatske, među kojima su bili i Križevčani Martin Topljak i Ivana Šatrak, doprinijeli su izradi prijedloga za pravedniji Zeleni plan za Europu te ih je Zelena akcija u njihovo ime danas uputila svim nadležnim ministarstvima. Prijedlozi predstavljaju narativ i vizije mladih za društveno pravednu i ekološki prihvatljivu budućnost u doba klimatske krize te naglašavaju da je sada pravo vrijeme za sustavne promjene.

Riječ je o finalnom rezultatu projekta SYSTEM:RESET kojeg Zelena akcija provodi u suradnji s 9 organizacija članica mreže Young Friends of The Earth Europe iz Austrije, Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Irske, Malte, Sjeverne Makedonije i Španjolske. Cilj projekta je aktivirati mlade u lokalnim zajednicama i uključiti ih u procese donošenja odluka na svim razinama. Tijekom dvije godine prikupljale su se vizije mladih ljudi različitog porijekla i identiteta diljem Europe, s posebnim naglaskom na nedovoljno zastupljene mlade, budući da oni često nisu uključeni u procese donošenja odluka koji na njih utječu.

U Hrvatskoj, riječ je o mladima iz ruralnih sredina, nacionalnim i vjerskim manjinama, LGBTIQ+ zajednici te mladima bez pristupa visokom obrazovanju. “Najveća vrijednost projekta svakako je predanost i entuzijazam mladih ljudi koji su svojim aktivnostima doprinijeli svojim lokalnim zajednicama; od Koločepa, Pule, Solina, Čakovca, Križevaca, Darde do Zagreba“, izjavila je Dora Sivka, voditeljica projekta.

Prikupljene vizije objedinjene su u prijedlog mladih i podijeljene su prema tematskim kategorijama koje su u skladu s područjima politike Europskog zelenog plana. One se tiču tema poput energetike i mobilnosti, proizvodnje i potrošnje, upravljanja zajedničkim dobrima, uzgoja hrane, kulture i obrazovanja. Formulirane su kao prijedlozi rješenja, budući prioriteti ili preporuke mjera za četiri različite skupine dionika – lokalne, nacionalne i europske vlade, tvrtke, zajednice i pojedince.

Neke od zahtjeva su, primjerice, financijski podržati mlade poljoprivrednike i male, regenerativne, održive i ekološke poljoprivredne obrte i zadruge. Zahtijevati da zagađivači preuzmu odgovornost zbog klimatske i ekološke štete koju su prouzročili. Razvijati planove za smanjenje rizika od katastrofa i povećati kapacitete za dugoročno suočavanje s prirodnim i klimatskim opasnostima. Također, povećati broj školskih sati izvan učionice i u prirodi.

Valja naglasiti kako preporuke nisu univerzalne, već da svaka zemlja ima drugačije polazište i treba poduzeti različite korake kako bi društvena promjena bila uspješna. “Ovaj prijedlog mladih može poslužiti kao putokaz svim dionicima pri postizanju sustavnih promjena i stvaranju Europskog zelenog plana koji se temelji na viziji budućnosti koju europska mladež želi”, kazala je Sivka.

Zahtjeve mladih podržali su Zelena akcija, Mreža mladih Hrvatske i Romska organizacija mladih Hrvatske. Očekujemo od nadležnih ministarstava da prijedloge shvate ozbiljno i uključe ih u postojeće i buduće mjere i politike, budući da je radikalniji zaokret prema održivosti i društvenoj ravnopravnosti prijeko potreban, a najviše će ispaštati upravo buduće generacije.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje.

 

Zelena akcija

Na vrh