Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Križevački dječji vijećnici sudjelovali na radionici u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

ministarstvo3

Križevački dječji vijećnici Maria Kranjec i Josip Kirin, sa svojom su voditeljicom Melitom Horvat, sudjelovali su 19.10.2023. godine, na interaktivnoj radionici u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj je izv.prof.dr.sc. Ivana Borić predstavila Analize relevantnih aspekata dječje participacije i procedura (smjernica).
Analiza je izrađena u svrhu provedbe jedne od mjera Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj i pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Riječ je o važnoj mjeri koja propisuje kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kojoj je svrha izrada procedura koje će doprinijeti i olakšati uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Tako su priliku da iznesu svoje mišljenje dobili i križevačka dječja gradonačelnica Maria Kranjec i njezin zamjenik Josip Kirin koji su vrlo aktivno sudjelovali u raspravi i iznijeli svoje stajalište te prijedloge o načinima uključivanja djece i njihovom sudjelovanju kod donošenja odluka koje se tiču djece.
Na radionici su bili i predstavnici drugih javnih tijela, ustanova, udruga, kao i predstavnici Saveza društava “Naša djeca” Hrvatska.

Izvor fotografija: Savez društava “Naša djeca”

Na vrh