Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I ove godine Grad Križevci sufinancira uklanjanje zapuštenih ruševnih objekata

Grad Križevci poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata koji, uslijed oštećenja ili dotrajalosti, predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili tako zapušteni narušavaju vizuru grada, tj. dijela grada u kojem se nalaze.
Grad će sufinancirati rušenje s 15.000,00 kuna po objektu, a Javni poziv bit će otvoren tijekom cijele 2022. godine odnosno do iscrpljenja proračunske stave predviđene za tu namjenu.
Na ovaj poziv mogu se javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici nekretnine (stambene, poslovne i stambeno-poslovne) koja se nalazi unutar I. i II. zone grada te uz regulacijski pravac u odnosu na javnu prometnu površinu.
Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti u objavljenom javnom pozivu koji se nalazi ovdje ili se informirati putem e-maila kristina.puskar@krizevci.hr i telefonski na 048/628–945.

 

Izvor fotografije: Pixabay

Na vrh