Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradu odobrena sredstva za gradnju punionice za vozila na električnu energiju

Gradu Križevcima odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od cca 36 tisuća kuna za gradnju punionice za vozila na električnu energiju, a što je maksimalni iznos od 40% troškova projekta koliko Fond sufinacira.
Grad će, kao Korisnik, osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za izgradnju, a rok za realizaciju je 12 mjeseci.
Lokacija za gradnju predviđene punionice je kod Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci kao prostora koji prednjači u viziji energetske neovisnosti grada, a njezina izgradnja planirala je u sklopu projekta Compile Zelene energetske zadruge u kojem je Grad projektni partner.
U misiji smanjenja zagađenja, ovime potičemo građane na kupnju električnih automobila, a obzirom da nam je briga o okolišu i smanjenje zagađenja i obveza kao jedince lokalne samouprave, Grad također nastoji doprinijeti ovom cilju te je u procesu kupnje hibridnih službenih vozila koja će biti funkcionalnija, štedljivija i ekološki prihvatljivija od dosadašnjih.

 

Na vrh