Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Križevci i ove godine subvencionira kamatu na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu

Grad Križevci poziva sve zainteresirane subjekte koji imaju sjedište na području grada Križevaca, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima da se jave na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2023. godini.
Namjera kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2023. godini pa će se tako kreditirati nabava sjemena, presadnica (za povrtlarske kulture), zaštitnih sredstava i gnojiva za sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura. Najmanji iznos kreditiranja je 665,00 eura, a najveći 66.360,00 eura.
Kamatna stopa iznosi maksimalno 5,9% godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, a Grad Križevci subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 3,00 postotnih bodova godišnje, fiksno.
Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja, dok se više detalja oko poziva nalazi se OVDJE.

Na vrh