Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga obvezne deratizacije na području JLS Grada Križevaca za razdoblje 2023. godine

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za uslugu obvezne deratizacije na području JLS Grada Križevaca za razdoblje 2023 godina, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh