Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sanacija postojeće stambene građevine na adresi Zagrebačka ulica 28 u Križevcima

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – Sanacija postojeće stambene građevine na adresi Zagrebačka ulica 28 u Križevcima te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh