Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prostorna analiza i vizualizacija zaduženosti za komunalnu naknadu u Gradu Križevcima – II. FAZA

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – Prostorna analiza i vizualizacija zaduženosti za komunalnu naknadu u Gradu Križevcima – II. FAZA te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh