Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluku o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Križevaca

Savjetovanje o O D L U C I  o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Križevaca

 

Privitci

Na vrh