Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o odvodnji i pročišćivanju otpadnih voda

Ovom Odlukom određuje se način odvodnje otpadnih voda, obvezu priključivanja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije
izgrađen takav sustav, obvezu posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, te obvezu održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Privitci

Na vrh