Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dimnjačarskoj službi

Ovom se Odlukom uređuje dimnjačarska služba na području Grada Križevaca i drugi odnosi s tim u vezi.

Dimnjačarska je služba komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno prema propisima i pravilima struke.

Dimnjačarska usluga je obvezatna komunalna usluga.

Privitci

Na vrh