Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obnova krovišta na zgradi javne namjene – Zgrada Crvenog križa

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – „Obnova krovišta na zgradi javne namjene – Zgrada Crvenog križa“ te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh