Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obnova/adaptacija ulaznog stepeništa s pripadajućim elementima

Grad Križevci, 02.07.2024.g, pokreće postupak jednostavne nabave za obnovu/adaptaciju ulaznog stepeništa s pripadajućim elementima – crkva sv.Ane s Pavlinskim samostanom u Križevcima.

Privitci

Na vrh