Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Najam klizališta za potrebe organizacije događanja Advent u Križevcima

Predmet nabave je najam klizališta za potrebe organizacije događanja Advent u Križevcima na Trgu J.J. Strossmayera u Križevcima sukladno Opisu zadatka-tehnička ponuda u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Prilog 2.).

Privitci

Na vrh