Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava opreme za dječje igralište

Grad Križevci, 18.06.2024., pokreće postupak jednostavne nabave za nabavu opreme za dječje igralište – “Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića”.

Privitci

Na vrh