Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kamena masa za poljske puteve na području Grada Križevaca

Grad Križevci, pokreće postupak jednostavne nabave kamene mase za poljske puteve na području Grada Križevaca, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 26.411,84 EUR bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: JN/2023-5

Privitci

Na vrh