Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) i kioska na području Grada Križevaca za 2024. godinu

Na temelju članaka 30. i 33. Odluke o komunalnom redu na području Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca “ broj: 06/22) i Odluke o uvjetima korištenja javnih površina u staroj užoj gradskoj jezgri Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj: 01/23) Grad Križevci objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina
u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) i kioska
na području Grada Križevaca za 2024. godinu

Privitci

Na vrh