Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE:
SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U BJELOVARU
SUDACA POROTNIKA U PREDMETIMA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U
BJELOVARU

 

Privitci

Na vrh