Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija „Kiepachonovacija“ u sklopu manifestacije „Dani Marcela pl. Kiepacha“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19) Grad Križevci objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija
„Kiepachonovacija“ u sklopu manifestacije „Dani Marcela pl. Kiepacha“

Grad Križevci, kao organizator izložbe inovacija „Kiepachonovacija“ u sklopu manifestacije „Dani Marcela pl. Kiepacha“, poziva sve zainteresirane obrazovne institucije, fizičke osobe, udruge i poduzeća da dostave prijavu za izlaganje i prezentaciju svojih proizvoda na izložbi koja će se održati online u periodu 8.-12. veljače 2021., putem web stranice Grada Križevaca.

Javni poziv za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija ”Kiepachonovacija” u sklopu manifestacije ”Dani Marcela pl. Kiepacha”

Prijavnica za sudjelovanje na Danima Marcela pl. Kiepacha

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast