Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 10. i 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj: 7/23), Gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORE ZA PODIZANJE SVIJESTI O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Javni poziv za dodjelu potpore za podizanje svijesti o energetskoj ucinkovitosti

Izjava_o_koristenim_potporama

Prijavni_obrazac

Na vrh