Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za ekološku proizvodnju

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za sufinanciranje troškova nabave ekološkog sadnog materijala. Potpora se provodi sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013.

Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 30. studeni 2021. godine. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast