Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Na temelju članka 31. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, KLASA: 320-02/23-01/0009, URBROJ: 21237-2-04/1-23-6 od 19. lipnja 2023., koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Križevaca na 15. sjednici održanoj 19. lipnja 2023. godine, Grad Križevci objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Križevaca

 

OBAVIJEST

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj održat će se 23. kolovoza 2023. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

Izjava-Obrazac 1

Izjava-Obrazac 2

Izjava-Obrazac 3

Izjava-Obrazac 4

Javni_natjecaj_Grad_Križevci

Obrazac gospodarskog programa

Obrazac ponude

Popis čestica u natječaju-rok zakupa 5 godina.

Popis čestica u natječaju-rok zakupa 15 godina.

Popis čestica u natječaju-rok zakupa 15 ili 25 godina.

Tablica 1

Tablica 2-pripadajući koefic. UG


01 Odluka_o_izboru_najpovoljnije_ponude (2)

04 Suglasnost_Odluka_o_izboru_najpovolj.ponude

Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude

Prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke

 

 

Privitci

Na vrh