Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, KLASA: 320-01/22-01/0012, URBROJ: 2137/02-04/1-22-1 od 29. ožujka 2022. Gradsko vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine objavljuje:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Prijave se zaprimaju do 02. svibnja 2022. godine.

Javno otvaranje ponuda  pristiglih na Javni natječaj održat će se u ponedjeljak,  16. svibnja 2022. godine, s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca.

 

Privitci

Na vrh