Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup drvenih kućica za vrijeme održavanja Adventa u Križevcima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19. i 144/20.), gradonačelnik Grada Križevaca objavio je

JAVNI NATJEČAJ
za zakup drvenih kućica za vrijeme održavanja Adventa u Križevcima

I. Uvodne odredbe
Grad Križevci organizator je manifestacije „Advent u Križevcima“ koja će se održati od 1. prosinca 2023. godine do 8. siječnja 2024. godine na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima. Ovim javnim natječajem Grad Križevci poziva sve zainteresirane subjekte da dostave ponude za zakup drvenih kućica u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga/ponude te prigodne prodaje proizvoda za posjetitelje manifestacije „Advent u Križevcima“.

II. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i prodaju robe koje u svom asortimanu imaju tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i slično).

Ponude se dostavljaju pisanim putem poštom ili osobno na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom:
„ZA JAVNI NATJEČAJ za zakup kućica u vrijeme održavanja Adventa u Križevcima – ne otvaraj“ i  adresom ponuditelja s druge strane omotnice.
Rok za dostavu ponuda je 8. studeni 2023. godine do 12 sati bez obzira na način dostave.

ODLUKA o zakupu kućica

Privitci

Na vrh