Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za ustupanje drvenih kućica bez naknade u sklopu događanja “Križevci Beach Party”

Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca su organizatori događanja „Križevci Beach Party“, koje će se održati 25. 7. 2021. godine na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima. Ovim javnim natječajem Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca pozivaju zainteresirane subjekte da dostave ponude za ustupanje drvenih kućica bez naknade u sklopu događanja „Križevci Beach Party“.

Odluka o ponuditeljima kojima se ustupaju drvene kućice bez naknade u sklopu događanja Križevci Beach Party

Privitci

Na vrh