Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca (Prikraj Križevački)

Grad Križevci prodaje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Križevaca, koje se nalazi u naselju Prikraj Križevački, te je u zemljišnim knjigama označeno kao:

– kčbr. 13401 ŠUMA LUMENČICA, površine 941 m2, zk. ul. br. 5699, k.o. Križevci.

Privitci

Na vrh