Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednih zemljišta u Apatovcu u vlasništvu Grada Križevaca usmenim javnim nadmetanjem

Grad Križevci prodaje poljoprivredna zemljišta u naselju Apatovec, a koja su u vlasništvu Grada Križevaca.

Privitci

Na vrh