Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca

Gradsko vijeće Grada Križevaca raspisalo je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca.

 

Privitci

Na vrh