Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju motocikla u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, 1/21 i 3/22) gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

Javni_natjecaj_za_prodaju_motora

 

Poštovani prijavitelji na javni natječaj za prodaju motocikla u vlasništvu Grada Križevaca, obavještavamo vas kako će se usmeno javno nadmetanje održati u Maloj vijećnici Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci u ponedjeljak,

25. RUJNA 2023.
S POČETKOM U 9:00H

Javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuditelji uz predočenje osobne iskaznice ili njihovi punomoćnici uz predočenje osobne iskaznice i punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Kandidat koji nije sukladno u natječaju objavljenom mjestu i vremenu pristupio usmenom javnom nadmetanju, smatra se da je odustao od natječaja, te mu se vraća jamčevina.

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.

Dražbeni korak iznosi 20€.

POVJERENSTVO ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA

 

Na vrh