Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju kuće, zgrade i građevinskog zemljišta u Carevdaru

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/20), gradonačelnik Grada
Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju kuće i zgrade u ruševnom stanju te građevinskog i poljoprivrednog
zemljišta u Carevdaru u vlasništvu Grada Križevaca

Javni natječaj, k.o. Carevdar

Na vrh