Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju i zakup građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Gornji Čret

Na temelju Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u gospodarskoj zoni Gornji Čret KLASA: 030-01/23-01/0009, URBROJ: 2137-2-01/1-23-1 Gradskog Vijeća Grada Križevaca
od 14.03.2022. godine gradonačelnik raspisuje:

Javni natječaj za prodaju i zakup građevinskog zemljišta u
gospodarskoj zoni GORNJI ČRET

Javni natječaj Čret

Na vrh