Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i prodaju zemljišta u svrhu izgradnje parkirališta

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i prodaju zemljišta u svrhu izgradnje parkirališta

JAVNI NATJEČAJ

 

Na vrh