Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ – južni dio bivšeg kompleksa vojarne „Ban Stjepan Lacković“ u Križevcima

Privitci

Na vrh