Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: ”Istražna bušotina geotermalne vode Križevčanka GT-2 (KžaGT-2) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja”

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: ”Istražna bušotina geotermalne vode Križevčanka GT-2 (KžaGT-2) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja”, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 11.200,00 EUR-a bez PDV-a.

Privitci

Na vrh