Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada idejnog projekta građenja za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izrade istražne geotermalne bušotine Križevčanka GT-2 (KžaGT-2)s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja i pristupnog puta u istražnom prostoru geotermalne vode ”Križevci”

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave Izrada idejnog projekta građenja za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izrade istražne geotermalne bušotine Križevčanka GT-2 (KžaGT-2) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja i pristupnog puta u istražnom prostoru geotermalne vode ”Križevci”.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 11.200,00 EUR-a bez PDV-a.

Privitci

Na vrh