Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada glavnog projekta za građenje građevine javne i društvene namjene – Planetarij

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta za građenje građevine javne i društvene namjene – Planetarij.

Privitci

Na vrh