Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradsko groblje i židovske arkade

arkade groblja

Gradsko groblje, formirano 1898. godine iza postojeće kapele Sv. Roka. Djelomično uređeno kao park, sa brojnim umjetničkim vrijednim kamenim spomenicima.

Godine 1910. izgrađene su arkade pod kojima su pokapani židovski uglednici.

Na vrh